Ketua Pelaksana Lomba Sketsa dan Pameran Karimatur 2018, Roji Nurmansyah .

Ketua Pelaksana Lomba Sketsa dan Pameran Karimatur 2018, Roji Nurmansyah .